Magnafolat

Fol turşusu defisiti

N30                                        

Tərkibi:

Hər 1 tabletdə

Köməkçi maddələr: İnulin, yağ turşularının maqnezium duzları ( Magnesium stearate ), təbii qarışıq meşə meyvə araCalcium-L-Methyfolate( Folic acid(Fol turşusu aktiv forması – 400 mkq) – 450 mkq matizator( Mixed forest fruit flover), Mannitol(Mannitol)

Farmakoloji xüsusiyyətləri: 

Magnafolat (L-metilfolat, 5 S metilentetrahidrofolat ) bioloji aktivliyə malik folatdır. L-metilfolat aktiv forma olduğundan hepatositlərdə metabolizmə uğramadan qana biomənimsənilir. Biotransformasiya üçün MTHFR(Metiltetrahidrofolat reduktaza ) fermentinin təsirinə ehtiyac olmadan mənimsənilir.

MTHFR gen polimorfizmi ( homoziqot  C677T9 gen ) olan insanlarda sintetik fol turşusundan fərqli olaraq L-metilfolat aktivliyini itirmir, qanda folat səviyyəsini normal saxlayır.

Metionin döngüsündə iştirak edərək qanda  homosisteinin  miqdarını azaldır və yarana biləcək ürək damar patologiyalarının qarşısını alır.

Maqnafolat- eritropoezi stimullaşdırır , meqaloblastların normal yetişməsi və normoblastların əmələ gəlməsini təmin edir. Amin və nuklein  turşularının (o cümlədən metioninin ,serinin,glisinin və histidinin), purinlərin, xolin və  primidinlərin sintezində iştirak edir. Hamiləlik zamanı dölü teratogen və zədələyici faktorlardan  qoruyur. Plasentanın normal yetişməsi prosesində mühüm rol oynayır .L-metilfolat  çatışmazlığı zamanı megaloblast tipli qanyaranma inkişaf edir . Bu da hamilə qadınlarda  anadangəlmə döl qüsurlarının inkişafına səbəb  ola bilər ( Spina Bifida yaxud sinir borularının qüsuru ,hidrosefaliya, döl eybəcərliyi  və s.).

Magnafolat  ( L metilfolat  ) fol turşusunun aktiv forması və eyni zamanda sublinqval tablet olduğu üçün qana tez mənimsənilir, kliniki nəticənin tez bir zamanda əldə olunmasını təmin edir.

İstifadəsinə göstərişləri:

  • Fol turşusunun defisiti və profilaktikası
  • Fol turşusunun defisitinə bağlı anemiyalar
  • Hamiləliyə hazırlıq dövrü, hamiləlik və laktasiya dövrü
  • Hamiləliyin birinci trimestrində dölün sinir borusunun inkişaf qüsurlarının, düşük riskinin və döl eybəcərliyinin profilaktikası məqsədi ilə
  • Feto-plasentar çatışmazlığın profilaktikası
  • Kişi və qadın sonsuzluğunun müalicə və profilkatikası
  • Revmatoid artrit və bir sıra autoimmun xəstəliklər (bir sıra preparatların qəbulu zamanı: metatreksat, oral kontraseptivlər ,triamteren)
  • Ürək-damar sistemi xəstəlikləri (ÜİX, ateroskleroz)
  • Mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri (xronik qastroenterit, q/s xoralı kolit və s.)

İstifadə qaydası:  

1 tablet gündə 1 dəfə dil altında sormaq tövsiyyə olunur

Dozalanma həkim məsləhəti ilə dəyişdirilə bilər.

Əks göstərişlər:

Tabletin tərkibində olan  hər hansı bir komponentinə qarşı hiperhəssaslıq

Buraxılış forması: № 60, dil altı sorma tablet

İstehsalçı: Delta Naturel, Türkiyə

Azərbaycanda rəsmi distribütor: HealPro MMC

 

 

 

Bizimlə işləmək istəyirsiniz?

Sizə geriyə zəng etmək üçün müraciət edin

Ən qısa zaman ərzində sizə zəng edəcəyik


client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo